Vijf Vlaamse werven voor Brussel

Het Vlaamse regeerakkoord is klaar, de nieuwe Vlaamse ministers geïnstalleerd en de eerste begrotingscijfers liggen op tafel. Tijd voor een grondige analyse van het Vlaamse regeerakkoord met focus op Brussel. Vlaams Parlementslid Hannelore Goeman (one.brussels-sp.a) heeft de tekst met veel aandacht doorgenomen en ziet onmiddellijk al vijf concrete werven voor de nieuwe Brussel-minister, Benjamin Dalle. Nu de eerste begrotingstabellen serieuze besparingen aankondigen, ook voor Brussel, rekent ze bovendien op Dalle om te vechten voor de centen van zijn stad. 

Werf 1: Een volwassen partnerschap tussen Vlaanderen en Brussel 
Het regeerakkoord omschrijft Vlaanderen en Brussel als partners, en dat kunnen wij vanuit one.brussels- sp.a alleen beamen. Maar zo’n partnerschap, zo vinden wij, veronderstelt twee zaken: een duidelijk, budgettair engagement van Vlaanderen en goede afspraken met de VGC. Wat dat eerste betreft beloven de eerste Vlaamse begrotingstabellen alvast weinig goeds. Als stad met een bijzonder rijk veld van cultuur- jeugd- en sportorganisaties zal Brussel de algemene besparing van 6 procent op alle subsidies hard voelen. Ook in het Brusselfonds wordt gesnoeid, al is nog niet duidelijk hoeveel. one.brussels – sp.a roept de nieuwe Brusselminister daarom op om te vechten voor zijn stad tijdens de komende begrotingsbesprekingen. Daarnaast pleiten we ervoor om het partnerschap tussen Vlaanderen en de VGC budgettair te verankeren in een Brusseldecreet, dat alle middelen vanuit Vlaanderen voor Brussel samenbrengt in één helder en duidelijk kader. Wat ons betreft natuurlijk mét respect voor de autonomie van de VGC en de beloofde indexering van haar dotatie. De plannen van de vorige regering zijn gestrand, deze legislatuur lukt het hopelijk wel.

Werf 2: Een eerlijk voorrangspercentage in het inschrijvingsdecreet 
Het regeerakkoord bekrachtigt expliciet het voornemen van de nieuwe Vlaamse regering om het voorrangspercentage voor kinderen van Nederlandstalige ouders in de Nederlandstalige scholen van Brussel te verhogen naar van 55 naar 65% one.brussels – sp.a betreurt die keuze en waarschuwt voor perverse effecten. 9% van de kinderen in het Nederlandstalig onderwijs komt uit een ééntalig Nederlandstalig gezin, 22% uit een gezin waar één van beide ouders Nederlands spreekt, alle andere kinderen zijn thuis anderstalig. Het voorrangspercentage met 10% verhogen zal er in de praktijk voor zorgen dat nog meer kinderen die thuis Nederlands spreken een plaats krijgen in Nederlandstalige scholen met veel aantrek, terwijl er nog amper zullen overblijven in de minder populaire Nederlandstalige scholen. Dat ondermijnt een goede mix en is slecht voor alle betrokken kinderen. one.brussels – sp.a wil daarom dat het voorrangspercentage behouden blijft op 55%.

Werf 3: Vlaamse Sociale Bescherming op maat van Brussel
Het regeerakkoord vermeldt dat de implementatie van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) in Brussel zal worden geëvalueerd. one.brussels – sp.a hoopt daarin een uitgestoken hand te zien om de uitrol van de VSB in Brussel te herbekijken. Hannelore Goeman: “Het aantal aangesloten Brusselaars gaat jaar na jaar achteruit en de ervaring leert dat ook informatiecampagnes zoals die nu opnieuw worden aangekondigd daar weinig aan veranderen. Wij vragen Vlaanderen om te overleggen met Brussel over een uitzondering op het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering voor de Vlaamse zorginstellingen in Brussel. Anders dreigen Brusselaars zonder VSB in de toekomst geen toegang meer te krijgen tot die instellingen en komt ook de rentabiliteit van onze zorginstellingen in gevaar.”

Werf 4: Een open blik op het Nederlands
one.brussels – sp.a vraagt de nieuwe minister om open en complexloos om te gaan met het gebruik van het Nederlands in Brussel. Het regeerakkoord spreekt over ‘klare afspraken’ over het gebruik en communicatie in het Nederlands door Brusselse organisaties die worden gesubsidieerd vanuit Vlaanderen. Hannelore Goeman: “Ik hoop dat dit geen voorbode is van een rigide kijk op het gebruik van Nederlands. De realiteit van Brussel is meertalig, met steeds meer Brusselaars die onze taal willen leren. Het zou dus een gemiste kans zijn om verkrampt om te gaan met het gebruik van het Nederlands door Brusselse organisaties en hen te verbieden om sporadisch andere talen te gebruiken in hun werking. Natuurlijk moet Nederlands de voertaal zijn in organisaties die door Vlaanderen en/of de VGC worden gefinancierd, maar een absoluut verbod om andere talen te gebruiken zou leergierige anderstaligen alleen maar afschrikken."

Werf 5: Gratis inburgering in Brussel
Net nu ook Brussel beslist heeft om verplichte inburgering in te voeren vanaf januari 2020, kiest de Vlaamse regering om zowel de inburgeringscursus als het examen betalend te maken. Maar wat betekent dat voor Brussel? Hannelore Goeman: “Als Brusselse nieuwkomers kunnen kiezen tussen een betalend parcours van de Vlaamse Gemeenschap en een gratis parcours van de Franstalige Gemeenschap, dan kiezen ze uiteraard voor dat laatste. Dat kan niet de bedoeling zijn: het druist in tegen het de gemaakte afspraken en verzwakt de positie van het Nederlands in onze hoofdstad.” Minister Somers kondigde al aan dat er een uitzondering komt voor Brussel en de Vlaamse inburgeringstrajecten wel gratis blijven in het Brussels Gewest. one.brussels – sp.a rekent op Minister Dalle om de praktische kant van de zaak goed op te volgen zodat de de 4000 beloofde inburgeringsplaatsen in Brussel, zoals voorzien, snel en gratis van start kunnen.  

 

©one.brussels

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

committed Brusseleirs together with